Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze
Výzkumný ústav včelařský v Dole
Zemědělská společnost při České zemědělské univerzitě v Praze z.s.

pořádají odborný seminář

Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Povinná online registrace prodloužena do termínů konání akcí ZDE.

Program:
  • Vystoupení předsedkyně Českého svazu včelařů ꞏ Mgr. Jarmila Machová
  • Změny v legislativních pravidlech na ochranu včel od roku 2018 - vysvětlení a požadavky ÚKZÚZ k jejich plnění ꞏ Ing. Andrea Blažková - ÚKZÚZ Brno
  • Ozimá řepka v českém zemědělství ꞏ Přehled aplikací přípravků na ochranu rostlin v období květu řepky a slunečnice ꞏ Vliv moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěvnost včelami ꞏ Ovlivnění chování včel přípravky na ochranu rostlin ꞏ Rezidua pesticidů v pylu a v medu ꞏ Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová - ČZU Praha

  • Přestávka

  • Můžeme předcházet akutním a chronickým otravám včel? ꞏ Ing. Dalibor Titěra, CSc. - VÚVč Dol
  • Příležitosti ke včelí pastvě na orné půdě (nektarodárné biopásy, meziplodiny aj.) ꞏ Ing.  Anna Šrámková - ČZU Praha
  • Kočování včelstev – administrativní a technické náležitosti ꞏ Ing. Dalibor Titěra, CSc. - VÚVč Dol
  • Informace o portálu Včelstva Online a programu #BeeTech ꞏ Doc. Ing. Jan Bartoška,  Ph.D. - ČZU Praha
Termín a místo konání:
6. 4. 2018 Aula České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, Praha
13. 4. 2018 Posluchárna A11/305, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno-Bohunice
Prezence od 13:00 hod ꞏ Zahájení ve 13:30 hod. ꞏ Ukončení v 19:00 hod.
Vložné 300, - Kč, zahrnuje občerstvení. Účast je dotována 500 Kč na každého účastníka z prostředků České zemědělské univerzity v Praze.

Kontaktní telefon: 605 956 002
Kontaktní email: safarova@papaver.cz